Styrelsen har till huvuduppgift att svara för strategiska beslut och styra TRANSPORTEKONOMIs inriktning. Eftersom flera samverkande myndighetsparter deltar i styrelsens arbete finns goda förutsättningar för en vidsynt och bred diskussion kring programmets inriktning.
Styrelseledamöter är:
– Susanne Nielsen Skovgaard, ordförande, Trafikverket
– Peo Nordlöf, Trafikverket
– Johanna Farelius, Naturvårdsverket
– Jacob Gramenius, Transportstyrelsen
– Per Norman, Vinnova
Föredragande i styrelsen är programföreståndaren Jan-Erik Swärdh, medan Trafikverkets koordinator Sylvia Yngström Wänn är adjungerad.